Hytarn

Hytarn er et system som får hunden til å tie i hundegården.

​Systemet består av tre deler:

  • Transformator 220v/12v
  • Elektronikkboks
  • Magnetventil og spreder.

Pris : kr 5.800.- inkl. mva

Hytarn monteres enklest som det vises på vedlagte tegning. Selv om produktene er vanntett bør de ikke utsettes for unødvendig væte. Slå ned en 2”2” ca. en meter utenfor hundegården og lag et ”tak” på den som skydd for regn. Fest transformatoren til stokken du slo ned i bakken. Den kan godt teipes.

Når transformatoren kobles til skjøteledningen se til at det ikke regner inn i kontakten.
Elektronikkboksen skrues fast på et bord på ca. 2,5 m og stilles på skrå mot hundegårdsnettingen slik at mikrofonen som sitter på boksens lokk rettes mot den plassen hunden vanligvis står og bjeffer.

2389009 1

Platen med magnetventil og spreder legges på en stige laget av to lekter på høykant. Slå gjennom spiker i platens hull for og holde den på plass. Er hundegården på over 25-30m kan det være nødvendig og gjøre plassen noe mindre til å begynne med.

Når Hytarn tilkobles lyser signaldioden og summeren kan komme til å gi signal under 3-5 sek. Knappen for lydfølsomheten kan i begynnelsen stå på 3-4. Innstillingen justeres senere beroende på hvor kraftig mål hunden har eller hvor nære elektronikkboksen er montert. Den skal monteres så nære hunden som mulig så forsterkningen kan holdes så lav som mulig. Dermed elimineres andre støykilders innvirkning på funksjonen.

Strømbryteren bryter respektive slår til magnetventilens funksjon vilket er praktisk når man skal inn i hundegården.

Hytarn reagerer ikke på trafikklyd eller flystøy, derimot en smellende inngangsluke ( men ikke lukene fra KK Import) eller sterk vind kan aktivisere systemet.

Ettersom vann anvendes som påtrykksmiddel har det den begrensningen at det fryser ved minusgrader, derfor er systemet utrustet med en summer. Dette signal utløser en sterk ulystkjensle hos hunden selv om vannet er koblet vekk for vinteren.

ETT ÅRS GARANTI mot fabrikasjonsfeil. All øvrig reparasjon mot selvkost.

OBS! Når hytarn tas i bruk kan man noen timer la strømbryteren stå i null stilling. Dette for at hunden først skal lære seg lydsignalene.