I tillegg til at du kan kjøpe våre hundegårdselementer direkte fra oss leverer vi også våre produkter til bedrifter rundt om i landet, som jobber på selvstendig basis og ikke er underlagt oss.

Når man tar frakt i betraktning kan det noen ganger være både enklere og billigere for deg som sluttbruker å kjøpe hos dem, selv om prisen kan variere noe fra landsdel til landsdel. Ta i så fall kontakt med dem direkte gjennom kontaktinformasjon nedenfor:

Buskerud

Bingen Landbruk & Fritid

Sønjuveien 36
3330 Skotselv 
Kontaktperson : Henrik
Tlf. 405 86 999
E-post : butikk@bing1.no 
Hjemmeside : www.bing1.no/butikk

Vestland / Møre

Aardalsbakke AS

Endal 4,

6730 Davik

Tlf 92 57 04 00

E-post: kontakt@aardalsbakke.as

Innlandet

T.Lund Salg og Utleie AS

Skjæsarøya 6
2686 Lom
E-post: post@innlandettak.no
Tlf: 40607307

Alvdalsstolpen AS

Industriveien 70
2560 Alvdal
Tlf: 915 54 642
E-post: post@alvdalsstolpen.no

Trøndelag midt og sør

Reidar Kvam

Movassvegen 162
7620 Skogn
Tlf: 901 08 415
E-post:  reidkv@online.no
Hjemmeside: www.storruser.no

Nygård Service & Fritid

Haltdalsvegen 1525
7383 Haltdalen
Tlf: 951 52 700
E-post: olav@nysf.no

Trøndelag midt og nord

Nyheim Hunde- og Fritidssenter AS

Lundringsveien 126
7944 Indre Nærøy
Tlf: 951 81 595
E-post: post@nyheimhfs.no
Hjemmeside:    www.nyheimhfs.no

Trøndelag nord og Nordland sør

Hund og Fritid

Vassbekkvegen 15
8680 Trofors
Tlf: 48 10 91 93
E-post: kflotnes@hotmail.com
​Hjemmeside: www.hundogfritid.org

Troms

Ivar-Henning Jensen

Strandheimveien 4
9151 Storslett
E-post: ivarhenningjensen@gmail.com

Finnmark

Bygger’n Vadsø
Kurt Brevik AS

Båtsfjordveien 10
9800 Vadsø
Tlf: 78 94 20 50
E-post: info@vadso.byggern.no